તમારી આ ભૂલ તમને બનાવી શકે છે કંગાલ,આજેજ સુધારી લો આ ભૂલો ને…

જો તમારા ઘરમાં પૈસા ન ટકી નથી રહ્યા તો તેનું કારણ સાવરણી, નળ અને બેડરૂમના કારણે વાસ્તુ દોશને કારણે હોઈ શકે છે. આ સિવાય પાણીના ડ્રેનેજ પર પણ ધ્યાન આપવામાં … Read More

માં પાર્વતીનાં આ શ્રાપ નાં કારણે અગ્નિ ને ભેટી ચડી હતી લંકા ચોક્કસ તમે નહીં જ જાણતાં હોય.

માં પાર્વતીના આ શ્રાપથી અગ્નિ ને ભેટ ચઢી હતી લંકા.આપણે બધાં જાણીએ છીએ કે લંકામાં આગ શ્રી હનુમાનજીને લગાવી હતી.પણ તમે આ જાણો છો કે આ બધું માં પાર્વતીનાં શ્રાપને … Read More